20 1 180x180 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

سری پوزیشن کنترل XCM

این پی ال سی علاوه بر داشتن فانکشن های آماده برای پوزیشن کنترل، قابلیتهای سری های دیگر همچون شمارنده سرعت بالا، کنترل PID ، اکسپنشن پذیری و … را نیز دارا می باشد. این یونیت، در دو نوع XCM-32T-E و XCM-60T-E موجود می­باشد. در سری اول، قابلیت کنترل ۴ محور و در سری دوم، قابلیت کنترل ۱۰ محور وجود دارد. همچنین  رسم شکلهای دوبعدی اعم از خط، دایره و بیضی با این یونیت براحتی امکان پذیر است.

شماتیک یونیت

در شکل زیر قسمت های مختلف یونیت XCM-32T-E نمایش داده شده است.

1 12 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

2 12 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

این یونیت دارای ۱۸ ورودی و ۱۴ خروجی می باشد که پایه های ان بر روی یونیت به صورت زیر نامگذاری شده است:

3 12 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

تمامی خروجی های این یونیت از نوع ترانزیستوری بوده و ۴ خروجی اول از نوع پالس با فرکانس بالا و مابقی به صورت معمولی می باشند. در جدول زیر مشخصات مربوط به خروجی های فرکانس بالا توضیح داده شده است.

4 12 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

لازم به ذکر است که خروجی Y1 نمیتواند به صورت همزمان با وجود BD Board کار کند.

مشخصات خروجی های معمولی این یونیت نیز در ادامه توضیح داده شده است:

5 11 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

اتصال به سرو درایو

برای اتصال خروجی های یونیت به سرو درایو می توان از پیکربندی زیر استفاده کرد:

6 9 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

اگر در شکل بالا بجای ۲۴ ولت از ۵ ولت استفاده شود، نیازی به مقاومت ۵ کیلو اهمی نمی باشد.

دستورات مربوط به پوزیشن کنترل در یونیت XCM-32T-E

در ادامه دستورات مربوط برای رسم اشکال مختلف در صفحه آورده شده است.

7 7 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

پایه های خروجی برای XCM-32T-E به صورت زیر بوده و محورهای مختصات کنترل شونده با این یونیت نیز نشان داده شده است.

8 7 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

در ادامه دستورات موجود در XCM-32T-E توضیح داده می شوند:

PLAN : صفحه مورد نظر برای کنترل9 6 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

این دستور برای تعیین محورهای مختصات کنترلی بکار می رود.

S1 : نشان دهنده محور مختصات اول

S2 : نشان دهنده محور مختصات دوم

توجه شود در صورتی که از این دستور استفاده نشود، سیستم به صورت خودکار X و Y را به عنوان محورهای مختصات در نظر می گیرد.

 

SETP : تعیین مبدا مختصات

این دستور برای تعیین یا جابجایی مبدا محور مختصات تعیین شده

بکار می رود.10 5 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

 

S1 : مبدا محور مختصات اول

S2 : مبدا محور مختصات دوم

 

مثال:

LD M0

PLAN K1 K2

SETP K10000 K20000

 

در مثال نشان داده شده با تغییر M0 از صفر به یک، K1 و K2 به عنوان محورهای مختصات تعیین می شوند که در واقع همان Y و Z می باشند. در خط بعد، دستور SETP مبدا محور مختصات تعیین شده را به نقطه 10000 در محور Y و نقطه 20000 در محور Z جابجا کرده و نقطه جدید را به عنوان مبدا مختصات جدید در نظر می گیرد.

ABS : مختصات مطلق

با اجرای این دستور، مختصات دستورات بعدی نسبت به (0,0) فهمیده می شود.11 6 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

لازم به ذکر این دستور تا زمانی فعال است که برنامه به دستور INC نرسیده باشد.

LIN : درونیابی خطی

با استفاده از این دستور، می توان بر روی صفحه انتخاب شده به وسیله دستور PLAN و اینکه آدرسها مطلق هستند یا نسبی، یک خط کشید که در واقع نقطه انتهایی خط بر روی صفحه را توسط این دستور مشخص کرده و همچنین تعیین می شود که با چه فرکانسی این درونیابی انجام شود.

 

12 5 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

 

 

S1 : نقطه پایانی روی محور اول

S2 : نقطه پایانی روی محور دوم

S3 : نقطه پایانی روی محور سوم

S4 : تعیین سرعت انتقال برحسب فرکانس تا حداکثر ۸۰ کیلو هرتز

مثال:

13 4 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

دستور بالا موقعیت قلم را به صورت خطی و با سرعت ۵ کیلوهرتز به نقطه (1000.2000) منتقل می کند.

INC : آدرس دهی نسبی

با اجرای این دستور، مختصات دستورات بعدی نسبت به نقطه فعلی تغییر خواهد کرد.

مثال:

14 4 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

دستور بالا موقعیت قلم را از نقطه فعلی به صورت خطی در جهت محورX به اندازه ۲۰۰ واحد انتقال می دهد.

CW/CCW : درونیابی دایروی

با این دستور می توان دایره ای با سرعت مشخص با توجه به موقعیت مرکز دایره و نقطه نهایی ترسیم نمود.

 

15 3 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

 

 

S1 : نقطه پایانی روی محور اول

S2 : نقطه پایانی روی محور دوم

S3 : نقطه مرکز دایره در راستای محور X

S4 : نقطه مرکز دایره در راستای محور Y

S5 : مربوط به موقعیت محور سوم مختصات

S6 : تعیین سرعت انتقال برحسب فرکانس تا حداکثر ۸۰ کیلو هرتز

توجه:

  • اگر مقدار سرعت تعریف نشده باشد سیستم با سرعت ماکزیمم حرکت می کند.
  • اگر موقعیت شروع و موقعیت پایانی یکسان در نظر گرفته شود شکل ایجاد شده یک دایره کامل خواهد بود.

مثال:

16 2 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

در دستور بالا نقطه پایانی (1000,500) و شعاع دایره (200,0) انتخاب شده بنابراین نقطه آغازین حرکت نسبت به مرکز مختصات (600,500) و نقطه مرکز دایره (800,500) محاسبه می شود. فرکانس کار هم ۵ کیلو هرتز در نظر گرفته شده است.

CHK: اعلام وضعیت اتمام دستور قبل

17 2 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

 

 

مثال:

18 2 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

 

 

دستور بالا بررسی می کند که اگر وضعیت دستور قبلی به پایان رسیده باشد مقدار M100 را یک میکند.

TIM : تاخیر در اجرای دستورات

 

19 2 - سری پوزیشن کنترل XCM - xigmanotes, notes -

S1: زمان تاخیر

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.