" /> منبع تغذیه RSP-500-48 خروجی 48 ولت 10.5 آمپر 500 وات • منبع تغذیه مین ول ایران