" /> منبع تغذیه MDR-60-48 , ریلی , خروجی 48 ولت 1.25 آمپر • منبع تغذیه مین ول ایران
فروشگاه