fg 180x180 - 8-4- آزمون EMC پروسه و پیکربندی - %d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b7%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%88%db%8c%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af, %d9%81%d8%b5%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c - نوسانات ولتاژ, میدان مغناطیسی توان-فرکانس, منبع تغدیه سوییچینگ, حساسیت رسانایی, حساسیت تابش, جریان هجومی, تخلیه الکرواستاتیکی, تابش امواج, پیک برق لحظه ای, افت ولتاژ, آزمون EMC

8-4- آزمون EMC پروسه و پیکربندی

مترجم:حسام عابدی

این راهنما به منظور اطلاع رسانی و احترام به مشتریان ، منتشر گردید،  که در زمینه طراحی، تولید و ساخت و فروش منابع تغذیه سوییچینگو با توجه به آخرین دست آوردهای علمی و قوانین روز تهیه شده است که شامل اطلاعات پایه در پاورهای سوییچینگ ، مشخصات عمومی، تنظیمات ایمنی( ملاحظات ) ، استانداردهای EMC ،CE، قابلیت اطمینان ، نکات عملی ،اصطلاعات ، قواعد فنی و نکات تصحیح خطا می باشد.

هدف اصلی این راهنما تاکید بر توضیحات مورد نیاز بوده و از نوشتن روابط و فرمول های ریاضی در آن اجتناب شده است تا کاربران بتوانند بدون نیاز به پیشینه علمی تخصصی به راحتی از آن استفاده کنندو تصویر روشنی از مشخصات منبع تغذیه، کاربردها و ملاحظات ایمنی در کوتاه ترین زمان بدست آورند.

به علت طولانی بودن محتوا، توضیحات به صورت بخش بخش وارد شده است.

    a.تداخل امواج انتشار یافته از طریق هدایت الکتریکی(Conduction Emission) :

1 1 - 8-4- آزمون EMC پروسه و پیکربندی - %d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b7%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%88%db%8c%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af, %d9%81%d8%b5%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c - نوسانات ولتاژ, میدان مغناطیسی توان-فرکانس, منبع تغدیه سوییچینگ, حساسیت رسانایی, حساسیت تابش, جریان هجومی, تخلیه الکرواستاتیکی, تابش امواج, پیک برق لحظه ای, افت ولتاژ, آزمون EMC

 

2 1 - 8-4- آزمون EMC پروسه و پیکربندی - %d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b7%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%88%db%8c%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af, %d9%81%d8%b5%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c - نوسانات ولتاژ, میدان مغناطیسی توان-فرکانس, منبع تغدیه سوییچینگ, حساسیت رسانایی, حساسیت تابش, جریان هجومی, تخلیه الکرواستاتیکی, تابش امواج, پیک برق لحظه ای, افت ولتاژ, آزمون EMC

 • طول کابل برق باید حتی الامکان کمترین اندازه باشد ، در صورتیکه امکان کاهش آن وجود ندارد بایستی تماما در 40 سانتی متری بالای صفحه فلزی زمین قرار گیرد و اضافه کابل در ابعاد 30 یا 40 سانتی دسته شود .
 • شبکه مقاومتی مورد نیاز ، قبل از انجام تست باید به سطح زمین متصل باشد.
 • اتصال به محیط خارجی از طریق ترمینالهای ورودی و خروجی قبل از انجام آزمون تست شود.
 • فاصله بین دستگاههای جانبی بایستی بیشتر از 10 سانتی متر باشد.
 • کابل برق بایستی به اندازه 1 متر بدون شیلد باشد.

    b.انتشار به صورت تابش امواج(Radiation Emission) :

3 2 - 8-4- آزمون EMC پروسه و پیکربندی - %d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b7%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%88%db%8c%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af, %d9%81%d8%b5%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c - نوسانات ولتاژ, میدان مغناطیسی توان-فرکانس, منبع تغدیه سوییچینگ, حساسیت رسانایی, حساسیت تابش, جریان هجومی, تخلیه الکرواستاتیکی, تابش امواج, پیک برق لحظه ای, افت ولتاژ, آزمون EMC

5 1 - 8-4- آزمون EMC پروسه و پیکربندی - %d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b7%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%88%db%8c%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af, %d9%81%d8%b5%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c - نوسانات ولتاژ, میدان مغناطیسی توان-فرکانس, منبع تغدیه سوییچینگ, حساسیت رسانایی, حساسیت تابش, جریان هجومی, تخلیه الکرواستاتیکی, تابش امواج, پیک برق لحظه ای, افت ولتاژ, آزمون EMC

 • تابلو قدرت بایستی بر روی صفحه آهنی و به صورت موازی نصب شود و شبکه مقاومتی در زیر صفحه آهنی قرار گیرد.
 • سیم برق به صورت کاملا صاف بر روی زمین قرار گیرد و کابل اضافی استفاده نشود.

پروسه تست :

 • دستگاه بایستی بر روی صفحه چرخان در فاصله 10 متری آنتن قرار گیرد ، آنتن قابلیت 360 درجه چرخش را داشته باشد تا زاویه ای که بیشترین تابش انجام می شود بدست آید و همچنین در راستای عمودی در فاصله 1 تا 4متری از سطح زمین قابل تنظیم شدن باشد.
 • آنتن باید در راستای افقی و عمودی قابل تنظیم شدن باشد.
 • فرکانس تست بین 30 تا 1000 مگاهرتز می باشد.

    c.نوسانات ولتاژ و فلیکر(Voltage Fluctuations and Flicker) :

6 1 - 8-4- آزمون EMC پروسه و پیکربندی - %d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b7%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%88%db%8c%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af, %d9%81%d8%b5%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c - نوسانات ولتاژ, میدان مغناطیسی توان-فرکانس, منبع تغدیه سوییچینگ, حساسیت رسانایی, حساسیت تابش, جریان هجومی, تخلیه الکرواستاتیکی, تابش امواج, پیک برق لحظه ای, افت ولتاژ, آزمون EMC

7 1 - 8-4- آزمون EMC پروسه و پیکربندی - %d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b7%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%88%db%8c%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af, %d9%81%d8%b5%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c - نوسانات ولتاژ, میدان مغناطیسی توان-فرکانس, منبع تغدیه سوییچینگ, حساسیت رسانایی, حساسیت تابش, جریان هجومی, تخلیه الکرواستاتیکی, تابش امواج, پیک برق لحظه ای, افت ولتاژ, آزمون EMC

 • خروجی آنالیزر توان بر روی 230 ولت و 50 هرتز تنظیم شود.
 • تست در دو دوره زمانی کوتاه( 10 دقیقه ) و بلند ( 2 ساعت ) انجام می شود .
 • آنالیزر بایستی تمام داده ها را جهت ارزیابی و اعتبار سنجی ذخیره و گزارش کند.

    d.تخلیه الکرواستاتیکی (: Electrostatic Discharge ESD) :

8 1 - 8-4- آزمون EMC پروسه و پیکربندی - %d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b7%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%88%db%8c%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af, %d9%81%d8%b5%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c - نوسانات ولتاژ, میدان مغناطیسی توان-فرکانس, منبع تغدیه سوییچینگ, حساسیت رسانایی, حساسیت تابش, جریان هجومی, تخلیه الکرواستاتیکی, تابش امواج, پیک برق لحظه ای, افت ولتاژ, آزمون EMC

 • در طول آزمون دستگاه باید 200 بار تخلیه الکتریکی انجام دهد .
 • تخلیه بایستی از 4 نقطه انجام شود ( نقاط انتخاب شده بر اساس شرایط واقعی دستگاه باشند).
 • مرکز دستگاه و جداره های کناری آن بایستی در تماس 50 بار تخلیه الکتریکی قرار گیرند.
 • هرکدام از 3 نقطه دیگر بایستی در تماس با 50 بار تخلیه الکتریکی قرار گیرند.
 • در صورتیکه دستگاه مورد تست ، سطح رسانا جهت اتصال برای تخلیه الکتریکی نداشته باشد می توان از سطح فلزی کوپل شده به دستگاه جهت انجام تست استفاده کرد.
 • در طول انجام آزمون بایستی تخلیه هوا از داخل دستگاه انجام شود ( بدلیل شارژ و دشارژ متعدد ، مولکول های هوا یونیزه می شوند و باعث خطا در ارزیابی خواهند شد ).

    e.حساسیت تابش (: Radiated Susceptibility RS ) :

9 1 - 8-4- آزمون EMC پروسه و پیکربندی - %d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b7%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%88%db%8c%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af, %d9%81%d8%b5%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c - نوسانات ولتاژ, میدان مغناطیسی توان-فرکانس, منبع تغدیه سوییچینگ, حساسیت رسانایی, حساسیت تابش, جریان هجومی, تخلیه الکرواستاتیکی, تابش امواج, پیک برق لحظه ای, افت ولتاژ, آزمون EMC

 • آزمون باید در اتاق خاص با جداره های جاذب امواج انجام شود.
 • آنتن مورد استفاده باید در ارتفاع 1 متری زمین قرار گیرد.
 • آنتن باید در فاصله 3 متری دستگاه قرار گیرد.
 • دستگاه باید در ارتفاع 80 سانتی متری از سطح زمین بر روی سطح نارسانا قرار گیرد.

پروسه تست :

 • با استفاده از سیگنال ژنراتور ، سیگنال مورد نظر تولید می شود و به تقویت کننده توان فرستاده خواهد شد تا توان مورد نظر بدست آید و در نهایت با استفاده از آنتن انتشار داده می شود که منبع تغذیه سوییچینگ در معرض این انتشار قرار می گیرد.
 • منبع تغذیه بایستی چرخانده شود تا از همه جهات به طور یکنواخت در برابر تشعشعات قرار گیرد.
 • آنتن باید قابلیت تنظیم شدن در راستای افقی و عمودی را داشته باشد.
 • فرکانس تست بین 80 تا 1 مگا هرتز می باشد.

    f.پیک برق لحظه ای (: Electrical Fast Transient EFT) :

10 - 8-4- آزمون EMC پروسه و پیکربندی - %d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b7%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%88%db%8c%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af, %d9%81%d8%b5%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c - نوسانات ولتاژ, میدان مغناطیسی توان-فرکانس, منبع تغدیه سوییچینگ, حساسیت رسانایی, حساسیت تابش, جریان هجومی, تخلیه الکرواستاتیکی, تابش امواج, پیک برق لحظه ای, افت ولتاژ, آزمون EMC

11 - 8-4- آزمون EMC پروسه و پیکربندی - %d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b7%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%88%db%8c%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af, %d9%81%d8%b5%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c - نوسانات ولتاژ, میدان مغناطیسی توان-فرکانس, منبع تغدیه سوییچینگ, حساسیت رسانایی, حساسیت تابش, جریان هجومی, تخلیه الکرواستاتیکی, تابش امواج, پیک برق لحظه ای, افت ولتاژ, آزمون EMC

تجهیزات تست شکل موج پیوسته با فرکانس 5 کیلوهرتز به مدت 15 میلی ثانیه ارسال می کند و بایستی بررسی شود که آیا این امواج می تواند باعث ایجاد خطا در عملکرد منبع تغذیه شود یا خیر.

    g.جریان هجومی :

12 1 - 8-4- آزمون EMC پروسه و پیکربندی - %d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b7%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%88%db%8c%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af, %d9%81%d8%b5%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c - نوسانات ولتاژ, میدان مغناطیسی توان-فرکانس, منبع تغدیه سوییچینگ, حساسیت رسانایی, حساسیت تابش, جریان هجومی, تخلیه الکرواستاتیکی, تابش امواج, پیک برق لحظه ای, افت ولتاژ, آزمون EMC

13 - 8-4- آزمون EMC پروسه و پیکربندی - %d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b7%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%88%db%8c%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af, %d9%81%d8%b5%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c - نوسانات ولتاژ, میدان مغناطیسی توان-فرکانس, منبع تغدیه سوییچینگ, حساسیت رسانایی, حساسیت تابش, جریان هجومی, تخلیه الکرواستاتیکی, تابش امواج, پیک برق لحظه ای, افت ولتاژ, آزمون EMC

دستگاه باید در فاصله 80 سانتی متری زمین قرار گیرد ، هدف از انجام این تست بررسی توانایی تحمل منبع تغذیه در برابر جریان هجومی اعمال شده از طریق برق ورودی دستگاه می باشد .

   h.حساسیت رسانایی ( Conducted Susceptibility : CS ) :

14 1 - 8-4- آزمون EMC پروسه و پیکربندی - %d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b7%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%88%db%8c%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af, %d9%81%d8%b5%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c - نوسانات ولتاژ, میدان مغناطیسی توان-فرکانس, منبع تغدیه سوییچینگ, حساسیت رسانایی, حساسیت تابش, جریان هجومی, تخلیه الکرواستاتیکی, تابش امواج, پیک برق لحظه ای, افت ولتاژ, آزمون EMC

15 - 8-4- آزمون EMC پروسه و پیکربندی - %d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b7%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%88%db%8c%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af, %d9%81%d8%b5%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c - نوسانات ولتاژ, میدان مغناطیسی توان-فرکانس, منبع تغدیه سوییچینگ, حساسیت رسانایی, حساسیت تابش, جریان هجومی, تخلیه الکرواستاتیکی, تابش امواج, پیک برق لحظه ای, افت ولتاژ, آزمون EMC

سیگنال تست از طریق مدولاسیون AM ارسال می شود همچنین تا حد امکان کابل برق دستگاه بایستی کوتاه انتخاب شود .

پروسه تست :

سیگنال ژنراتور ، سیگنالی را از طریق شبکه CDN بر روی برق ورودی دستگاه سوار می کند و بایستی عملکرد منبع تغذیه در حضور برق آلوده به سیگنال خاص ارزیابی شود.

   i.میدان مغناطیسی توان-فرکانس Power-Frequency Magnetic Field):

16 - 8-4- آزمون EMC پروسه و پیکربندی - %d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b7%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%88%db%8c%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af, %d9%81%d8%b5%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c - نوسانات ولتاژ, میدان مغناطیسی توان-فرکانس, منبع تغدیه سوییچینگ, حساسیت رسانایی, حساسیت تابش, جریان هجومی, تخلیه الکرواستاتیکی, تابش امواج, پیک برق لحظه ای, افت ولتاژ, آزمون EMC

پروسه تست :

تجهیزات تست از طریق آنتن ، جریان مشخصی به سمت پاور می فرستند که باعث ایجاد میدان های مغناطیسی در اطراف منبع تغذیه می شود ، توان و فرکانس این میدانها قابل تغییر می باشد . هدف از انجام این تست بررسی و ارزیابی عملکرد پاور در حضور میدانهای مغناطیسی است، در این تست آنتن باید در راستای x,y,z قابل تنظیم باشد.

   j.افت ولتاژ / وقفه ولتاژ ( DIP : Voltage Dip/Interruption ) :

17 - 8-4- آزمون EMC پروسه و پیکربندی - %d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b7%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%88%db%8c%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af, %d9%81%d8%b5%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c - نوسانات ولتاژ, میدان مغناطیسی توان-فرکانس, منبع تغدیه سوییچینگ, حساسیت رسانایی, حساسیت تابش, جریان هجومی, تخلیه الکرواستاتیکی, تابش امواج, پیک برق لحظه ای, افت ولتاژ, آزمون EMC

هدف از انجام این آزمون بررسی وضعیت منبع تغذیه در هنگام اعمال توان با کیفیت های مختلف به آن می باشد.

در این تست به مقدار 10 میلی ثانیه افت ولتاژ در حد 5 % ایجاد می شود ، در مرحله بعد به مدت 500 میلی ثانیه افت ولتاژ 30 % و در نهایت به مدت 5 ثانیه وقفه ولتاژ به مقدار 5 % به منبع تغذیه اعمال می شود.

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.