وبلاگ - آخرین اخبار
66 1 180x180 - 5-1- معرفی مد های جریان ثابت و ولتاژ ثابت در درایورهای LED - %d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-led, %d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-led-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-meanwell - ولتاژ ثابت, منبع تغذیه LED, منبع تغذیه, مقاومت, مد حفاظتی, فیدبک کنترلی, جریان خروجی, انعطاف, آی سی درایور

5-1- معرفی مد های جریان ثابت و ولتاژ ثابت در درایورهای LED

مترجم:حسام عابدی

این راهنما به منظور اطلاع رسانی و احترام به مشتریان ، منتشر گردید،  که در زمینه طراحی، تولید و ساخت و فروش منابع تغذیه سوییچینگو با توجه به آخرین دست آوردهای علمی و قوانین روز تهیه شده است که شامل اطلاعات پایه در پاورهای سوییچینگ ، مشخصات عمومی، تنظیمات ایمنی( ملاحظات ) ، استانداردهای EMC ،CE، قابلیت اطمینان ، نکات عملی ،اصطلاعات ، قواعد فنی و نکات تصحیح خطا می باشد.

هدف اصلی این راهنما تاکید بر توضیحات مورد نیاز بوده و از نوشتن روابط و فرمول های ریاضی در آن اجتناب شده است تا کاربران بتوانند بدون نیاز به پیشینه علمی تخصصی به راحتی از آن استفاده کنندو تصویر روشنی از مشخصات منبع تغذیه، کاربردها و ملاحظات ایمنی در کوتاه ترین زمان بدست آورند.

به علت طولانی بودن محتوا، توضیحات به صورت بخش بخش وارد شده است.

اکثر منابع تغذیه سوییچینگ به صورت ولتاژ ثابت می باشند،  به عنوان مثال RS-25-5 ولتاژ ثابت 5 ولت و جریان بین 0 تا 5 آمپر را می تواند تامین کند که جریان خروجی متناسب با شرایط بار تغییر می کند و زمانی که میزان جریان کشی خروجی بیشتر از 5 آمپر باشد مد حفاظتی اضافه بار منبع تغذیه فعال می شود ( رنج جریان فعال شدن حفاظت اضافه بار 105 تا 150 درصد توان نامی خروجی می باشد ). در محصولات شرکت مدهای حفاظتی مختلفی مانند  shut down ( منجر به خاموش شدن منبع تغذیه می شود )،  hiccup ( ولتاژ و جریان خروجی به صورت پالسی متناوب می شود )،  مد جریان ثابت ( جریان خروجی در رنج 105 تا 150 درصد مقدار نامی خود ثابت نگه داشته می شود و ولتاژ خروجی کاهش داده می شود تا توان مصرفی کاهش یابد )  با توجه به اینکه منبع تغذیه درهنگام فعال شدن مدهای حفاظتی در شرایط غیر نرمال خود می باشد لذا استفاده از آن در این شرایط نبایستی طولانی و پیوسته باشد. مد حفاظت اضافه بار مدل های LPV , LPH , LPL به صورت hiccup می باشد. در راه اندازی LED می توان از منبع تغذیه سری شده با مقاومت بالاست و یا آی سی درایور جریان ثابت استفاده کرد،  پیکربندی این دو ساختار در شکل های زیر مشخص شده است .

3 5 - 5-1- معرفی مد های جریان ثابت و ولتاژ ثابت در درایورهای LED - %d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-led, %d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-led-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-meanwell - ولتاژ ثابت, منبع تغذیه LED, منبع تغذیه, مقاومت, مد حفاظتی, فیدبک کنترلی, جریان خروجی, انعطاف, آی سی درایور

راه اندازی مستقیم

 

4 - 5-1- معرفی مد های جریان ثابت و ولتاژ ثابت در درایورهای LED - %d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-led, %d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-led-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-meanwell - ولتاژ ثابت, منبع تغذیه LED, منبع تغذیه, مقاومت, مد حفاظتی, فیدبک کنترلی, جریان خروجی, انعطاف, آی سی درایور

راه اندازی با استفاده از مقاومت بالاست سری

 

5 5 - 5-1- معرفی مد های جریان ثابت و ولتاژ ثابت در درایورهای LED - %d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-led, %d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-led-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-meanwell - ولتاژ ثابت, منبع تغذیه LED, منبع تغذیه, مقاومت, مد حفاظتی, فیدبک کنترلی, جریان خروجی, انعطاف, آی سی درایور

راه اندازی با استفاده از آی سی درایو

 

اصطلاح جریان ثابت در منابع تغذیه LED به مفهوم مد حفاظتی جریان ثابت است که جریان خروجی با استفاده از فیدبک کنترلی در مقدار ثابتی نگه داشته می شود ( این مقدار نزدیک به محدوده جریان خروجی نامی می باشد ) تنها تفاوت در این است که در مد جریان ثابت، منبع تغذیه به واقع در حالت نرمال خود عمل می کند و تمامی قطعات به گونه ای انتخاب شده اند که بتوانند در این حالت به صورت پیوسته جریان خروجی ثابت را تامین نمایند.  درکل می توان گفت که منبع تغذیه زمانی در مد نرمال خود کار می کند که برای راه اندازی LEDبه صورت مستقیم مورد استفاده قرار گیرد.

6 4 - 5-1- معرفی مد های جریان ثابت و ولتاژ ثابت در درایورهای LED - %d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-led, %d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-led-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-meanwell - ولتاژ ثابت, منبع تغذیه LED, منبع تغذیه, مقاومت, مد حفاظتی, فیدبک کنترلی, جریان خروجی, انعطاف, آی سی درایور

شکل فوق مشخصه جریان ولتاژ یک منبع تغذیه جریان ثابت LED را نشان می دهد. در این مشخصه،  محدوده جریان ثابت برای هر نوع منبع تغذیه با توجه به تفاوت در طراحی مدار داخلی آن،  می تواند متفاوت باشد، همانطور که در شکل مشخص است منبع تغذیه  تنها زمانی در حالت جریان ثابت عمل می کند که ولتاژ خروجی بالاتر از 50 % ولتاژ نامی خروجی منبع باشد و لذا مجموع ولتاژ آستانه LEDهای سری شده بایستی بیشتر از نصف ولتاژ نامی منبع باشد.در صورتیکه کمتر از این مقدار باشد منبع تغذیه به مد hiccup می رود و نمی توان به خوبی LEDها را راه اندازی کرد. در حال حاضر در صورتی که ولتاژ LEDهای متصل به منبع در محدوده مشخص شده اسپک آن باشد،  اکثر منابع تغذیه شرکت می توانند به عنوان درایور LEDمورد استفاده قرار گیرند.

محدوده جریان ثابت در محصولات مختلف شرکت می تواند در رنج های 3 تا 100% ولتاژ خروجی ، 9 تا 100% ولتاژ خروجی ، 70 تا 100% ولتاژ خروجی باشد. دلیل تفاوت این محدوده،  تفاوت در طراحی مدار داخلی آنها است به عنوان مثال برای تحقق حد مجاز هارمونیک در تجهیزات کلاس C برای بعضی از سری ها این محدوده ممکن است از 75% مقدار نامی شروع شود زمانی که از منبع تغذیه برای درایو LED استفاده می شود باید در نظر داشت که مجموع ولتاژ های آستانه آنها به اندازه کافی بزرگ باشد تا منبع تغذیه بتواند در محدوده جریان ثابت خود کار کند. در حقیقت منابع تغذیه MeanWell می توانند هم به صورت ولتاژ ثابت و هم به صورت جریان ثابت استفاده شوند به عبارتی تا زمانی که ولتاژ خروجی به مقداری نرسیده باشد که منبع در حالت جریان ثابت عمل کند،  به عنوان پاور معمولی با ولتاژ خروجی ثابت کار خواهد کرد در این شرایط برای استفاده به عنوان درایور LED بایستی حتما از آی سی درایو LED و یا مقاومت بالاست سری شده با منبع استفاده کرد. اما در صورتیکه مجموع ولتاژ های آُستانه LED ها، به اندازه ای باشد که منبع تغذیه در مد جریان ثابت خود عمل کند آنگاه می توان به صور مستقیم LED ها را به منبع متصل نمود. وجود دو مد جریان ثابت و ولتاژ ثابت در منابع تغذیه شرکت،  انعطاف مناسبی به این محصول داده و منبع توانایی راه اندازی انواع LED ها را خواهد داشت.

مزایا / معایب مشخصات متد درایو کردن / انتخاب منبع تغذیه
·         قیمت پایین

·         راندمان بالا

o    جریان نا متعادل در هر ردیف LED

o    عدم روشنایی یکسان در هر رشته LED

o        کوتاه شدن عمر LED ها

ولتاژ خروجی منبع تغذیه برابر مجموع ولتاژ آستانه LED های سری شده می باشد و جریان مستقیم LED ها با تغییر دما افزایش می یابد. درایو LEDبه صورت اتصال مستقیم / استفاده از منابع تغذیه جریان ثابت
·         قیمت پایین

o        راندمان پایین ( به سبب اتلاف انرژی در مقاومت)

ولتاژ خروجی منبع تغذیه و ولتاژ آستانه ماژول LED به دلیل وجود مقاومت بالاست، متفاوت خواهد بود.

تعادل متوسط جریان بین رشته ها

اتصال سری با استفاده از مقاومت بالاست / استفاده از منابع تغذیه جریان ثابت یا ولتاژ ثابت
·      طول عمر بالا برای LED ها

o        راندمان پایین

o        قیمت بالا

جریان مستقیم هر رشته می تواند با استفاده از آی سی به صورت اتوماتیک در مقداری که در نظر گرفته شده تنظیم شود.

تغییرات کم و تعادل بالا برای جریان مستقیم شاخه ها

اتصال با استفاده از آی سی درایور / استفاده از منبع تغذیه جریان ثابت یا ولتاژ ثابت
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.