وبلاگ - آخرین اخبار

توضیح لغات و اصطلاحات در ارتباط با منبع تغذیه سوییچینگ

مترجم:حسام عابدی

این راهنما به منظور اطلاع رسانی و احترام به مشتریان ، منتشر گردید،  که در زمینه طراحی، تولید و ساخت و فروش منابع تغذیه سوییچینگو با توجه به آخرین دست آوردهای علمی و قوانین روز تهیه شده است که شامل اطلاعات پایه در پاورهای سوییچینگ ، مشخصات عمومی، تنظیمات ایمنی( ملاحظات ) ، استانداردهای EMC ،CE، قابلیت اطمینان ، نکات عملی ،اصطلاعات ، قواعد فنی و نکات تصحیح خطا می باشد.

هدف اصلی این راهنما تاکید بر توضیحات مورد نیاز بوده و از نوشتن روابط و فرمول های ریاضی در آن اجتناب شده است تا کاربران بتوانند بدون نیاز به پیشینه علمی تخصصی به راحتی از آن استفاده کنندو تصویر روشنی از مشخصات منبع تغذیه، کاربردها و ملاحظات ایمنی در کوتاه ترین زمان بدست آورند.

به علت طولانی بودن محتوا، توضیحات به صورت بخش بخش وارد شده است.

جریان متناوب :

جریان پریودیکی که میانگین آن در هر پریود صفر می باشد، جریانی که مقدار آن به طور مرتب مثبت و منفی می شود.

خط AC :

مجموعه ای از کنداکتورها که ولتاژ AC را از نقطه ای به نقطه دیگر انشعاب می دهند.

فیلتر خط AC :

مدارهای فیلتری که در مسیر خط AC قرار می دهند تا از مانع از تغییرات فرکانسی برق شود.

دمای محیط :

دمای محیط اطراف منبع تغذیه مد نظر است، معمولا دمای هوایی که در مجاورت منبع تغذیه می باشد.

آمپر :

الکترون و یا جریان الکترون که به مقدار 1 کولمب در هر ثانیه از یک نقطه مدار عبور می کند.

تقویت کننده :

مدار یا قطعه ای که باعث افزایش بهره می شود.

آنود :

الکترودی که جریان از آن خارج می شود.

ANSI:

انیستیتیوی استاندارد ملی آمریکا.

توان ظاهری :

مقدار توانی از مدار AC که برابر است با حاصل ضرب جریان بر حسب rms در ولتاژ بر حسب rms ، بدون دخالت ضریب توان.

شکل موج نامتقارن :

شکل موج جریان یا ولتاژ که مقدار آن در بالا و پایین محور افقی برابر نیست ( مقدار مثبت آن با مقدار منفی آن برابر نیست).

ATE:

تجهیزات اتوماتیک تست.

میرایی :

کاهش در مقدار یا شدت یک سیگنال به طور پیوسته.

توان کمکی :

منبع توانی که ، انرژی مورد نیاز بقیه فانکشن های داخل منبع تغذیه به جز بار را تامین می کند.

پهنای باند :

طیف مشخصی از فرکانس که در یک محدوده از محور با انرژی ثابت قرار دارند.

بید :

ماده فریت کوچکی که به عنوان هسته سلف های فرکانس بالا استفاده می شود.

سیم پیچی bifilar:

دو کنداکور که به صورت موازی پیچیده شده اند.

ترانزیستور دو قطبی :

ترانزیستوری که عملکرد آن از طریق حرکت الکترون از سمت P به N می باشد. و در آن کنترل جریان با استفاده از کنترل ولتاژ انجام می شود.

مقاومت bleeder:

مقاومتی که به مدار وصل می شود تا جریان کشی مینیمم ایجاد شود. معمولا به عنوان بار در خروجی منبع تغذیه برای اصلاح پایداری ولتاژ خروجی استفاده می شود و یا برای اطمینان از تخلیه خازنها به کار می رود.

بوبین :

وبین یا پیچه یا سولنویید عبارت است از سیم طویلی که به طورمنظم به صورت مارپیچ منظمی پیچیده شده است و فرم هسته ترانسفورماتور یا سلف را مشخص کرده و همچتین ایزولاسیون بین هسته و سیمپیچها را انجام می دهد.

ولتاژ شکست :

ولتاژی است که در آن دی الکتریک عایقی بر اثر جریان نشتی و یا جرقه دچار خرابی می شود. در منابع تغذیه ولتاژ شکست ،ماکزیمم ولتاژ ac یا dc است که می توان از ورودی به خروجی منبع تغذیه اعمال کرد.

مبدل پل :

توپولوژی ای از مبدل DC به DC است که در آن از 4 ماسفت به فرم پل بین ترانسفورماتور توان استفاده شده است.

یکسوکننده پل :

مدار یکیوساز تمام موج می باشد که در آن 4 یکسوکننده به صورت پل قرار گرفته اند.

کاهش ولتاژ :

کاهش ولتاژ ac خط توزیع برق می باشد که معمولا به دلیل افزایش تقاضا بیش از تولید و یا محدودیت ظرفیت خطوط از طرف شرکت توزیع برق اعمال می شود.

حفاظت brownout  :

قابلیت منبع تغذیه برای ادامه عملکرد خود با وجود رخ دادن کاهش ولتاژ از طرف سیستم توزیع برق.

Burn-in:

بررسی عملکرد محصول جدید  منبع تغذیه در رنج بار نامی در مدت زمان مشخص برای تست نشملات منبع تغذیه تازه تولید شده و حذف محصولات معیوب ، قبل از ارسال به مشتری.

خاصیت خازنی :

خاصیت ذاتی یک مدار یا یک قطعه که به موجب آن مخالف تغییر ولتاژ می باشد و انرژی در میدانی الکترواستاتیکی در داخل آن ذخیره می گردد.

کوپلاژ خازنی :

کوپلاز سیگنال بین دو مدار به موجب خازنهای پارازیتی بین آنها.

کاتد :

الکترودی که جریان الکتروها به آن وارد می شود.

تپ وسط :

اتصال الکتریکی که در وسط سیم پیچ ترانس یا سلف بسته می شود و از آن به عنوان تنظیم تعداد برابر سیم پیچها در هر طرف تپ استفاده می گردد .

شاسی :

قاب و یا استراکچری که منبع تغذیه را در بر می گیرد.

چوک :

یه قطعه الکتریکی که خاصیت القاگری دارد.

نویز مد مشترک :

نویزی که به مقدار برابر در هر دو کنداکتور اعمال می شود ، معمولا به نویزی که  روی خطوط فاز و نول برق ورودی نسبت به سیستم ارتینگ ایجاد می شود می گویند

جبرانساز :

مداری است که در حلقه های کنترلی منبع تغذیه منجر به پایداری سیستم می شود.

متبع تغذیه با جریان ثابت :

منبع تغذیه ای که در آن جریان خروجی نسبت به تغییرات برق ورودی ، بار ، دمای محیط و اثر دریفت در طول زمان ثابت است.

منبع تغذیه با ولتاژ ثابت :

منبع تغذیه ای که در آن ولتاژ خروجی نسبت به تغییرات برق ورودی ، بار ، دمای محیط و اثر دریفت در طول زمان ثابت است.

مدار کنترل :

مدار الکتریکی در سیستم حلقه بسته که شامل تقویت کننده خطا می باشد و عملکرد سیستم را برای قرار گرفتن در نقطه کار ثابت تنظیم می کند.

همرفت :

انتقال انرژی گرمایی در ماده از جنس گاز و یا مایع که بر اساس اختلاف دما انجام می شود.

مبدل :

مدار الکتریکی که ورودی DC گرفته و خروجی DC در سطوح مختلف ولتاژ تولید می کند که معمولا از طریق سوییچینگ فرکانس بالا و سپس استفاده از فیلترهای خازنی و سلفی انجام می شود .

خنک سازی :

حذف گرمایی که در منبع تغذیه توسط ترانس ، یکسوکننده ، تنظیم کننده ها و فیلترها تولید می شود . خنک سازی می تواند به وسیله تابش ، همرفت ، استفاده از فن و یا جریان مایع سرد در مجاورت منبع تغذیه انجام شود.

Crowbar:

مد حفاظتی اضافه ولتاژ می باشد که به موجب آن بر اثر آلارم اضافه ولتاژ ، جهت جلوگیری از آسیب بار ، خروجی منبع تغذیه به زمین اتصال کوتاه می شود .

محدود سازی جریان :

مدار حفاظت اضافه بار که جهت جلوگیری از آسیب بار و منبع تغذیه ، ماکزیمم جریان خروجی را محدود می کند.

مد جریان :

مد کنترلی در مبدلهای سوییچینگ که عرض پالس سوییچینگ با توجه به اندازه گیری جریان و ولتاژ خروجی از طریق دو حلقه کنترل تنظیم می شود .در منابع تغذیه که به صورت موازی جریان خروجی را تامین می کنند ، این مد کنترلی می تواند با فیدبک از جریان خروجی دو منبع تغذیه ، تقسیم جریان را به طور مناسب بین آنها تنظیم کند.

Derating:

کاهش ظرفیت توان خروجی منبع تغذیه نسبت به ماکزیمم آن ، جهت افزایش قابلیت اطمینان. معمولا در محیط هایی با دمای بالا جهت حفاظت منبع تغذیه استفاده می شود.

طراحی طول عمر :

طول عمر مورد انتظار منبع تغذیه می باشد در صورتیکه منبع تغذیه در شرایط مشخص شده داخل اسپک خود استفاده شده باشد.

نویز مد تفاضلی :

نویزی که بین دو نقطه از خط اندازه گیری می شود، به عنوان مثال نویزی که بین خروجی DC منبع تغذیه و ولتاژ DC ورودی بار اندازه گیری می شود .

Duty cycle:

نسبت زمان سطح 1 به زمان سطح 0 بودن یک سیگنال ( 0 و 1 منطقی ) .

بار دینامیکی :

باری که به سرعت از سطحی به سطح دیگر تغییر می کند. هم سطح تغییرات و هم نرخ تغییرات مد نظر است.

راندمان :

نسبت توان خروجی منبع تغذیه به توان ورودی آن می باشد که معمولا به درصد بیان می شود ، اندازه گیری راندمان در فول لود و مقدار ولتاژ نامی ورودی انجام می شود .

بار الکتریکی :

یک دستگاه الکترونیکی که به عنوان بار به خروجی منبع تغذیه وصل می شود .معمولا قادر به تولید بارهای دینامیکی می باشد و از طریق کتمپیوتر قابل کنترل است .

تداخل الکترومغناطیسی :

تداخلی که به سبب تولید نویز ناخواسته الکترومغناطیسی حاصل از عملکرد منبع تغذیه و یا دیگر تجهیزات الکترونیکی ایجاد می شود .

ESR:

مقاومت سری معادل ، مقدار مقاومت ایده آل  که با خازن ایده آل سری می شود تا خازن واقعی غیر ایده آل را مدل کند.

مد جریان ورودی خطا :

جریان ورودی به منبع تغذیه که به سبب اتصال کوتاه خروجی منبع ایجاد می شود.

ترانزیستور اثر میدانی :

ترانزیستورهایی مانند ماسفت.

مبدل flyback :

نوعی از مبدل ها که سوییچینگ ساده ای دارد ، در بسیاری از موارد در این مبدل تنها از یک سوییچ و یک المان مغناطیسی مانند ترانس استفاده می شود.

محدودسازی جریان به صورت foldback :

نوعی از حفاظت جریان که در آن جریان خروجی متناسب با افزایش بار کاهش می یابد و در صورتی که خروجی منبع تغذیه اتصال کوتاه شود ، این نوع از حفاظت جریان خروجی را به مقدار مینیمم خود کاهش می دهد.

خنک سازی به وسیله جریان اجباری هوا :

استفاده از وسیله دیگر مانند فن برای کمک به انتقال حرارت و کاهش دما در منبع تغذیه.

مبدل فوروارد :

شبیه مبدل فلای بک می باشد با این تفاوت که در مبدل فوروارد به جای ترانس از سلف استفاده می شود.

فرکانس :

تعداد تناوب در ثانیه که با هرتز مشخص می شود.

مبدل تمام پل :

مبدل تمام پل نسبت به توپولوژیهای سوییچینگ دیگر پیچیده تر می باشد و دارای عملکرد بالایی است . این نوع مبدل می تواند با استفاده از 4 ماسفت و دو المان ذخیره ساز انرژی توانهای بالایی را تولید کند.

فیوز :

المان حفاظتی که در اثر اضافه بار مدار باز می شود.

زمین :

اتصال الکتریکی به زمین و یا کنداکورهای دیگر که به زمین وصل شده باشد، بعضی اوقات کلمه زمین به عنوان پایه مشترک در مدار بیان می شود، این اصطلاح در صورتی صحیح است که مدار زمین نیز به زمین الکتریکی متصل باشد .

حلقه اتصال به زمین :

حلقه های القایی که داخل مدار بر اثر اشتراک زمین قسمت های مختلف مدار بوجود می آید.

هیت سینک :

وسیله یا تجهیزی که به انتقال حرارت و کاهش دما قطعات داخل منبع تغذیه مانند ماسفت ها و دیودها کمک می کند.

High-line :

بیشترین ولتاژ ورودی منبع تغذیه.

Hi-pot:

مخفف high-potential ، و معمولا به ولتاژ بالا در تست های منبع تغذیه جهت بررسی ظرفیت تحمل دی الکتریک ها گفته می شود .

زمان hold-up :

مدت زمانی که طول می کشد تا منبع تغذیه بعد از برطرف کردن خطا به حالت نرمال خود برسد.

فیلتر  برق ورودی :

مدار داخلی یا خارجی که تحت عنوان فیلتر فرکانس پایین شناخته می شود و جهت کاهش نویز به منبع تغذیه اعمال می شود.

جریان هجومی:

پیک جریانی که بر اثر فیلتر های خازنی ورودی به منبع تغذیه اعمال می شود و معمولا از مقدار جریان نامی منبع بیشتر است.

محدود سازی جریان هجومی :

مداری که در هنگام روشن شدن منبع تغذیه مقدار جریان هجومی را محدود می کند .

عایق :

مواد نا رسانایی که جهت جداسازی قسم های هادی از یکدیگر استفاده می شود.

مقاومت ایزولاسیون :

مقدار مقاومت ایزولاسیون در برابر انتقال جریان بین دو هادی که معمولا بر حسب مگا اهم است.

اینورتر :

منبع تغذیه ای که از ورودی DC خروجی ACمی سازد.

ایزولاسیون :

دو مدار الکتریکی که به صورت کامل نسبت به ولتاژ DC و همچنین ولتاژ AC از یکدیگر ایزوله شده باشند ،در منابع تغذیه عمل ایزولاسیون از طریق ترانس بین مدار ثانویه و اولیه انجام می شود.

ولتاژ ایزولاسیون :

ماکزیمم ولتاژ ac یا dc که ممکن است به صورت پیوسته از ورودی به خروجی منبع تغذیه اعمال شود.

سیم پیچی لایه ای :

تکنیک سیم پیچی ترانسفورماتور که در آن سیم پیچ اولیه و ثانویه بر روی یکدیپر بسته می شوند و توسط لایه عایقی از یکدیگر جدا خواهند بود.

جریان نشتی :

جریانی که بین سیم های بر ورودی و اتصال به زمین مدار برقرار می شود ، جریان نشتی خطا به حساب نمی آید . در منابع تغذیه جریان نشتی ، جریانی ac با فرکانس 60 هرتز می باشد که از طریق خازنهای فیلتر EMI متصل بین برق ورودی و زمین ، جاری می شود .

تنظیم خط :

به تغییرات ولتاژ خروجی  بر اثر تغییر ولتاژ ورودی از مقدار مینیمم تا مقدار ماکزیمم تنظیم خط گفته می شود ، مقدار آن معمولا کوچک است ( در واقع بیانگر این است که ولتاژ خروجی حساسیتی نسبت به تغییر ولتاژ ورودی ندارد و مقدار ثابت نامی خود را تولید می کند ).

رگولاتور خطی :

تکنیکی می باشد که در آن یک عنصر فعال مانند ترانزیستور جهت کنترل و تنظیم ولتاژ خروجی با منبع تغذیه سری می شود.

تنظیم بار :

به تغییرات خروجی منبع تغذیه که بر اثر تغییر بار خروجی اتفاق می افتد تنظیم بار می گویند.

حسگر محلی :

استفاده از ترمینا ولتاژ خروجی منبع تغذیه به عنوان فیدبکی جهت تنظیم ولتاژ.

Enable منطقی :

به قابلیتی از منبع تغذیه گفته می شود که به موجب آن می توان روشن و خاموش کردن منبع را با استفاده از سیگنال منطقی با سطح ولتاژ TTL از راه دور کنترل کرد.

پایداری ولتاژ در طول زمان :

معیاری است برای سنجش میزان ثابت بودن ولتاژ خروجی منبع تغذیه ، زمانی که بقیه فاکتورها ثابت باشند . به درصد بیان می شود و معیاری از افزایش سن قطعات می باشد.

تقویت کننده مغناطیسی :

سلف اشباع است که سری با خروجی منبع تغذیه قرار می گیرد و جهت اهداف تنظیم و رگوله کردن استفاده می شود.

Main :

کابلهای برق اصلی.

Margining :

تنظیم ولتاژ خروجی منبع تغذیه به مقداری بیشتر یا کمتر از حد مینیمم آن جهت بهبود عملکرد .

بار مینیمم :

مقدار مینیمم جریانی که بایستی از خروجی منبع تغذیه کشیده شود ( یا مینیمم باری که به خروجی آن وصل شود ) تا مشخصات ولتاژ و جریان خروجی دقیق و پایدار باشد .

ماژولار :

به این مفهوم است که منبع تغذیه دارای تعدادی اجزای جدای از هم مانند ، ماژول توان ، ماژول فیلتر ، ماژول ورودی می باشد که از ارتباط ورودی و خروجیهای این ماژولها با یکدیگر ، منبع تغذیه عملکرد مطلوب خود را خواهد داشت .

MTBF :

میانگین زمان بین دو خرابی.

نویز :

نویز ،سیگنال نا منظمی است که باعث انحراف رندم ولتاژ و جریان قطعات از مقدار نامی خود می شود ، و معمولا به صورت ترکیب با ریپل در خروجی منبع تغذیه ظاهر می شود .

مقدار نرمال :

مقدار نامی ، میانگین ، نرمال و یا غابل انتظار از عملکرد یک سیستم را گویند . این مقدار گاهی اوقات با مقدار واقعی که اندازه گیری می شود یکسان نیست ( به دلیل وجود نویز ، شرایط غیر ایده آل و فاکورهای دیگر ).

آفلاین :

منبع تغذیه ای که به صورت مستقیم برق ورودی خود را  بدون استفاده از ترانسفورماتور توان بپیرد ، منبع تغذیه آفلاین گویند.

بدون فریم :

به منبع تغذیه ای گفته می شود که دارای قاب خارجی یا شاسی فلزی نباشد ، و تنها به صورت برد مدار چاپی باشد .

اپتوایزولاتور :

قطعه الکترو اپتیکی است که سیگنالهای کنترلی را از طریق پرتوهای نوری انتقال می دهد و به این صورت باعث ایزولاسیون مدار کنترل از مدار قدرت می شود.

Output good

سیگنال استاتوسی از منبع تغذیه که بیانگر ولتاژ خروجی مناسب می باشد.هنگامی که ولتاژ خروجی بسیار بالا و یا بسیار پایین باشد این سیگنال قطع خواهد شد.

امپدانس خروجی :

نسبت تغییر ولتاژ خروجی به تغییر جریان بار می باشد.

حفاظت اضافه بار :

مدار حفاظت منبع تغذیه است که در هنگام اضافه بار ، جریان خروجی را محدود می کند.

اورشوت :

مقدار بالازدگی سیگنال ولتاژ گذرا نسبت به مقدار نامی خود.

آلارم اضافه دما :

سیگنال منطقی از توع سطح ولتاژ TTLمی باشد که نشانگر ایجاد دمای بالا در منبع تغذیه است . بر اثر اضافه دما اکثر منابع تغذیه به جهت جلوگیری از آسیب قطعات ، خاموش می شوند.

حفاظت اضافه ولتاژ :

مدار محافظی است که در اثر اضافه ولتاژ در خروجی یا منبع تغذیه را خاموش می کند و یا ترمینالهای خروجی آن را اتصال کوتاه می کند.

عملکرد موازی :

اتصال پایه های خروجی دو یا جند منبع تغذیه با ولتاژ یکسان جهت رسیدن به جریان بیشتر در خروجی.

پیک توان :

مقدار ماکزیمم توان خروجی است که منبع تغذیه می تواند تولید کند .پیک توان معمولا فراتر از توان خروجی قابل اعتماد منبع تغذیه است و بایستی به ندرت از مقدار پیک توان استفاده کرد.

ضریب توان :

نسبت توان واقعی به توان ظاهری در مدار AC . در منابع تغذیه ، ضریب توان برای جریان AC ورودی به منبع تغذیه تعریف می شود.

Power fail:

سیگنال داخلی از منبع تغذیه می باشد و بیانگر این است که ولتاژ ورودی در محدوده ای نیست که بتواند ولتاژ خروجی را در رنج نامی خود حفظ کند.

Preload:

مقدار جریان کوچکی که جهت پایداری عملکرد منبع تغذیه از آن کشیده می شود . معمولا با استفاده از مقاومت bleeder انجام می شود.

اولیه :

قسمت ورودی منبع تغذیه که به برق ورودی متصل است و سطح ولتاژ بالایی دارد.

مدولاسیون عرض پالس ( PWM : pulse width modulation ):

تکنیک تبدیل توان در مبدل های سوییچینگ که به صورت آنلاین ، زمان روشن و خاموش شدن ترانزیستورها برای رسیدن به سطح ولتاژ مورد نظر تنظیم می شود.

مبدل پوش-پول :

توپولوژی سوییچیمگ در منابع تغذیه که در آن از ترانسفورماتور تپ دار و دو ماسفت استفاده می شود . دو ترانزیستور به صورت متناوب قطع و وصل می شوند .

تنظیم شبه خروجی :

تنظیم خروجی کمکی که توسط تنظیم خروجی اصلی انجام می شود .نسبت دور سیم پیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتور متناسب با ولتاژ کمکی تنظیم شده می باشد . خروجی کمکی برای خروجی اصلی منبع تغذیه ای که دارای فیدبک کنترلی است ، استفاده می شود .

محدوده جریان خروجی :

ماکزیمم جریان بار که منبع تغذیه می تواند در دمای مشخصی تولید کند.

ریپل جریان :

جریان ac ریپلی که در ورودی منبع تغذیه به سبب سوییچینگ مبدل ظاهر می شود.

رگولاسیون :

قابلیتی از منبع تغذیه که می تواند با وجود تغییر شرایط ، ولتاژ خروجی را در محدوده مجازی نگه دارد.

باند رگولاسیون :

مجموع انحراف ولتاژی خروجی منبع تغذیه را گویند، که شامل تمامی رگولاسیون های خط ، بار و متقاطع می شود.

Remote inhibit:

سیگنال داخلی منبع تغذیه از نوع TTL که به منبع تغذیه پیغام خاموش شدن یا قطع خروجیها را می دهد.

حسگر راه دور :

سنسوری که به صورت موازی به پایه های بار متصل می شود و به منبع تغذیه میزان افت ولتاژ در محل بار را گزارش می دهد تا منبع جبرانسازی لازم را انجام دهد.

حفاظت در برابر ولتاژ معکوس :

مدار حفاظت داخل منبع تغذیه که از آن در برابر ولتاژ معکوس ایجاد شده در ورودی و یا خروجی حفاظت می کند.

RFI:

مخفف تداخل امواج رادیویی ، که در هنگام کار منبع تغذیه و یا سایر تجهیزات الکترونیکی ، نویز ناخواسته ای درون دستگاه تولید می کند. در منبع تغذیه RFI  معادل EMI( تداخل امواج الکترومغناطیسی) است.

ریپل و نویز :

ولتاژ ac در حد میلی ولت که بر روی ولتاژ DC خروجی منبع تغذیه سوار است.

ارتینگ :

مسیر هادی الکتریکی به زمین که جهت حفاظت افراد از شوک های الکتریکی ایجاد شده و پیک جریان های بزرگ و ناخواسته را به زمین موازی می کنند.

ثانویه :

ثسمت خروجی منبع تغذیه که از برق ورودی آن ایزوله شده و معمولا به صورت ایمن طراحی می شود تا اپراتوری که با منبع تغذیه کار می کند دچار مشکل نشود.

SELV:

مخفف ایمنی ولتاژ های خیلی کوچک ( safety extra low voltage) می باشد . توسط سازمان های استاندارد تعریف می شود و به ماکزیمم ولتاژی گفته می شود که در اثر تماس با آن به شخص آسیب نرسد. معمولا مقدار این ولتاژ 30 ولت ac و یا 42.4 ولت DC می باشد.

استارت نرم :

تکنیکی که در آن با شدت نرمی ( نه به صورت آنی )، برق ورودی منبع تغذیه افزایش می یابد تا از افزایش ولتاژ آنی در خروجی منبع تغذیه و همچنین جریان های هجومی جلوگیری شود.

جریان استندبای :

جریان مصرفی منبع تغذیه زمانی که هیچ باری به آن وصل نمی باشد و یا توسط سیستم کنترل خروجی منبع خاموش است.

فرکانس سوییچینگ :

فرکانسی که ترانزیستورها با نرخ آن خاموش و روشن می شوند.

ضریب حرارتی :

میزان تغییرات میانگین ولتاژ خروجی منبع تغذیه به ازای هر درجه سانتی گراد تغییرات دمای محیط .

Temperature derating:

کاهش وان خروجی منبع تغذیه به سبب افزایش دمای محیط برای حفظ قابلیت اطمینان عملکرد منبع.

حفاظت حرارتی :

مدار حفاظتی داخل منبع تغذیه که بر اثر افزایش دمای غیر قابل قبول داخل منبع تغذیه ، منبع را خاموش می کند.

ردیابی :

مشخصه ای در منابع تغذیه چند خروجی ، که در آن هر تغییر ولتاژ در یکی از کانالها بر اثر عواملی مانند تغییر بار ، تغییر ولتاژ ورودی  و یا دما ، منجر به تغییر مشابهی در دیگر کانالها می شود.

Transient recovery time:

مدت زمانی که طول می کشد تا ولتاژ خروجی منبع تغذیه پس از ایجاد اختلالی مانند تغییر در ولتاژ ورودی یا تغییر شرایط بار، در محدوده نامی خود قرار گیرد.

True power:

به معنی توان واقعی منبع تغذیه می باشد ، که با توان ظاهری متفاوت است ( توان ظاهری برابر مجموع توان واقعی و توان راکتیو می باشد ).

منبع تغذیه بدون وقفه ( UPS : uninterruptible power supply ):

منبع تغذیه ای که حتی با وجود قطع برق آن باز هم خروجی تولید می کند ، این دست از منابع تغذیه دارای باتری داخلی می باشند.

تعادل ولتاژ :

تفاوت در اندازه دو ولتاژ خروجی که مقدار ولتاژ نامی یکسان ولی پولاریته معکوس دارند.

مد ولتاژ :

متدی برای سیستم کنترل حلقه بسته منبع تغذیه که به مئجب آن با تغییر عرض پالس سوییچینگ ولتاژ خروجی را تغییر و تنظیم می کند.

دریفت گرم :

تغییر ولتاژ خروجی منبع تغذیه از زمان روشن شدن تا زمانی که دمای آن به 25 درجه سانتی گراد می رسد و در مقدار فول لود قرار می گیرد.

زمان warm-up:

مدت زمانی که طول می کشد تا منبع تغذیه با شرایط نامی خود تطبیق پیدا کند.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.